+
28 octubre 2016
VESTIDORS
Les obres que  s’han  executat, són de reparació i manteniment.  Ja que és un edifici dels anys 90,  i amb aquesta actuació es rec