Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL ANY  2018

Impost vehicles tracció mecànica:
del 05-02-18/05-04-18
Taxa recollida escombraries 1r sem.:
del 05-02-18/05-04-18
Taxa subministrament aigua 2n sem.2017:
del 05-01-18/06-03-18
Impost béns immobles urbana, 1ª fracció 50%:
del 05-04-18/05-06-18
Taxa sobre clavegueram:
del 05-04-18/05-06-18
Impost béns immobles urbana, 2ª fracció 50%:
del 01-09-18/02-11-18
Impost sobre activitats econòmiques:
del 01-09-18/02-11-18
Anuncis i publicitat:
del 01-09-18/02-11-18
Taxa recollida escombraries 2n. sem.:
del 01-09-18/02-11-18
Impost béns immobles rústica:
del 01-09-18/02-11-18
Taxa subministrament aigua 1r sem. 2017:
del 01-09-18/02-11-18

 

Oficina de Recaptació Consell Comarcal d’Osona

Adreça: c. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 3a planta

Edifici El Sucre – VIC

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

 

Per a més informació:

Telèfon: 938 832 212

Fax: 938 895 632

Oficina de les entitats col·laboradores:

– La Caixa E.P. Barcelona – “Servi-Caixa”
– BBVA
– Caixa Catalunya
– Banc Sabadell
– Banc Popular Español