Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL ANY  2019

Impost vehicles tracció mecànica:
del 05-02-19/05-04-19
Taxa recollida escombraries 1r sem.:
del 05-02-19/05-04-19
Taxa subministrament aigua 2n sem.2018:
del 05-01-19/05-03-19
Impost béns immobles urbana, 1ª fracció 50%:
del 05-04-19/05-06-19
Taxa sobre clavegueram:
del 05-04-19/05-06-19
Impost béns immobles urbana, 2ª fracció 50%:
del 05-09-19/05-11-19
Impost sobre activitats econòmiques:
del 05-09-19/05-11-19
Anuncis i publicitat:
del 05-09-19/05-11-19
Taxa recollida escombraries 2n. sem.:
del 05-09-19/05-11-19
Impost béns immobles rústica:
del 05-09-19/05-11-19
Taxa subministrament aigua 1r sem. 2019:
del 05-09-19/05-11-19

 

Oficina de Recaptació Consell Comarcal d’Osona

Adreça: c. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 3a planta

Edifici El Sucre – VIC

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

 

Per a més informació:

Telèfon: 938 832 212

Fax: 938 895 632

Oficina de les entitats col·laboradores:

– La Caixa E.P. Barcelona – “Servi-Caixa”
– BBVA
– Caixa Catalunya
– Banc Sabadell
– Banc Popular Español