Informació al contribuent

CALENDARI FISCAL ANY  2020

Impost vehicles tracció mecànica:
Taxa recollida escombraries 1r sem.:
Taxa subministrament aigua 2n sem.2019:
Impost béns immobles urbana, 1ª fracció 50%:
Taxa sobre clavegueram:
Impost béns immobles urbana, 2ª fracció 50%:
Impost sobre activitats econòmiques:
Anuncis i publicitat:
Taxa recollida escombraries 2n. sem.:
Impost béns immobles rústica:
Taxa subministrament aigua 1r sem. 2020:

del 01-03-20/30-04-20
del 01-03-20/30-04-20
del 05-01-20/05-03-20
del 01-04-20/31-05-20
del 01-04-20/31-05-20
del 01-09-20/31-10-20
del 01-09-20/31-10-20
del 01-09-20/31-10-20
del 01-09-20/31-10-20
del 01-09-20/31-10-20
del 01-09-20/31-10-20


Oficina de Recaptació Consell Comarcal d’Osona

Adreça: c. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 3a planta

Edifici El Sucre – VIC

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

Per a més informació:

Telèfon: 938 832 212

Fax: 938 895 632

Oficina de les entitats col·laboradores:

  • La Caixa E.P. Barcelona – “Servi-Caixa”
  • BBVA
  • Caixa Catalunya
  • Banc Sabadell
  • Banc Popular Español