NOTA INFORMATIVA

Aquest mes de novembre l’Ajuntament de Vidrà ha executat l’obra de “Pavimentació de l’enllaç Ctra. de Ciuret i Carrer Creu de l’Arç”, espai del roure , el qual estava en un estat molt deteriorat. Per aquesta obra s’ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona d’import 13.163,59 €.

PAVIMENTACIO_CARRER