NOTA INFORMATIVA: Subvenció

L’Ajuntament de Vidrà ha dut a terme petites millores de reparació i manteniment al pavelló municipal de Vidrà, consistents per un cantó en repassar la teulada del pavelló, ja que tenia diverses goteres .

I per altra banda pintura de les parets que també presentaven mal estat. El cost de les obres de manteniment s’ha pogut dur a terme amb una subvenció de la Diputació de Girona d’import 2.612,00 €, equivalent al 80 % del cost de l’obra.