Subvenció de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Vidrà ha estat beneficiari d’una subvenció extraordinària de la Diputació de Girona d’import 20.629,84 € destinada a l’obra “Pavimentació i implantació de diversos serveis al Camí de Palou xic i Reposició de la vorera Ctra. de Ciuret”.