Subvenció Diputació de Girona per secretaria

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 10.000,00 € a l’Ajuntament de Vidrà per a fer front a les despeses de la plaça de Secretaria-Intervenció.