Edictes

Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7303 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4885 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4474 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2682 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2018 Bop: 60-0 Edicte: 2503 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació del padró de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, any 2018
Exercici: 2018 Bop: 31-0 Edicte: 1045 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10817 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10745 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10108 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9317 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública d'un projecte