Edictes

Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 2976 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Convocatòria pública per cobrir la vacant de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2400 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació padrons aigua 2 SEM 2020 - Ajuntament de Vidrà
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9676 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial del Pressupost per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9674 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9482 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals, exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7687 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7361 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Informació pública del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de Vidrà
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6927 AJUNTAMENT DE VIDRA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6782 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovacio dels padrons fiscals del 2n semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2020