Edictes

Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10187 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial del Pla especial de protecció de la finca El Cavaller de Vidrà i el Document d'avaluació ambiental
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9325 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9320 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8663 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació de la convocatoria i les bases per a la provisió d'una plaça d'operari/a auxiliar de conservació i manteniment del Servei d'aigua i equipaments municipals de l'Ajuntament de Vidrà
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8662 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió d'una plaça d'operari/a o treballador/a del Servei de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Vidrà
Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6728 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del 1 SEM 2022 aigües Biure i Vidrà
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4706 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Convocatòria per cobrir la vacant de jutge de pau substitut
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4413 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació definitiva de l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament parcial de l'obra de pavimentació i implantació de diversos serveis al camí de Palou xic i reposició de la vorera a la ctra. de Ciuret
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del Compte general de l'any 2021
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3986 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular