Edictes

Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2946 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1689 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació padrons fiscals 2020
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1683 AJUNTAMENT DE VIDRÀ - Aprovació expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 475 CONSELL COMARCAL D'OSONA - Calendari fiscal per a l'exercici 2020 dels municipis de Vidrà i Espinelves
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10404 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10352 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9399 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8588 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8064 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals