Edictes

Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5581 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i distribució de regidories i delegacions municipals
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5456 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3763 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3650 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2970 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient 1/2019 de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1792 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública de padrons fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 990 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11109 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10537 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'informació pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9438 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient 3/2018 de modificació de crèdits