Edictes

Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9399 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8588 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8064 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5581 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i distribució de regidories i delegacions municipals
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5456 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3763 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3650 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2970 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient 1/2019 de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1792 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'exposició pública de padrons fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 990 AJUNTAMENT DE VIDRÀ Edicte d'aprovació d'un padró fiscal